Мы используем cookie на нашем сайте. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответсвии с политикой конфеденциальности .

Інтеграція з Asterisk

Все соглашения

Ця Ліцензійна угода укладається між ООО «ИНФОРМЮНИТИ» (далі також - «ІНФОРМЮНІТІ» і «Ліцензіар») і особою, що здійснює безпосереднє використання Програми для ЕОМ «Модуль інтеграції з Asterisk», далі - «Кінцевий користувач» і «Модуль інтеграції з Asterisk» або «Програма для ЕОМ».

Ця ліцензійна угода є простою невиключної ліцензією.

1. Висновок ліцензійної угоди

1.1. Висновок цієї Ліцензійної угоди відбувається безпосередньо в момент, коли Кінцевий користувач висловлює своє явне згоду з його умовами шляхом проставлення відмітки в полі «Я ознайомлений та згоден з ліцензійною угодою», яке наведене в нижній частині форми установки програми з Маркетплейс Бітрікс24, або будь-яким іншим способом , явно свідчить про готовність використання Модуль інтеграції з Asterisk за її прямим призначенням, в тому числі шляхом придбання, інсталяції, запуску і безпосередньо роботи у зазначеній Програмі для ЕОМ.

1.2. У разі, якщо Кінцевий користувач не згоден з умовами цієї Ліцензійної угоди, йому належить відмовитися від використання Модуль інтеграції з Asterisk будь-яким, в тому числі перерахованим вище способом, а також видалити Програму для ЕОМ зі свого персонального комп'ютера та інших носіїв інформації.

2. Модуль інтеграції з Asterisk - опис програми та умов її працездатності

2.1. Програма для ЕОМ Модуль інтеграції з Asterisk - являє собою сукупність даних і команд, виражених за допомогою програмного коду, бази даних, елементів дизайну інтерфейсу програми, об'єднаних функціонально і застосовуваних (призначених) для привнесення в програму для ЕОМ Бітрікс24 додаткової функціональності, в тому числі можливості:

2.1.1. Інтеграції з Інтернет-телефонією на базі АТС Asterisk для двох користувачів системи Бітрікс24.

2.2. Програма для ЕОМ Бітрікс24, програма для Інтернет-телефонії Asterisk, «Модуль інтеграції з Asterisk» є самостійними програмами для ЕОМ.

2.2.1. Програма для ЕОМ Бітрікс24 є віртуальним середовищем, що допомагає Кінцевому користувачеві організувати свою роботу і взаємодію всередині своєї організації в тому числі за допомогою постановки та контролю виконання завдань для працівників, вибудовування різних бізнес-процесів, організації внутрішньокорпоративного спілкування, використання інтернет-магазину та інших інструментів, що містяться в програмі. Програми для ЕОМ Бітрікс24 і Asterisk не є інтелектуальною власністю ІНФОРМЮНІТІ.

2.2.2. Програма для ЕОМ «Модуль інтеграції з Asterisk» є інтелектуальною власністю ІНФОРМЮНІТІ, поширюваної безкоштовно.

2.3. Кінцевий користувач повідомлений і розуміє, що Модуль інтеграції з Asterisk не призначена для самостійного використання поза середовищем Бітрікс24 і поза зв'язком з будь-якими програмами для Інтернет-телефонії. Придбання та установка Модуль інтеграції з Asterisk автоматично не означає, що Кінцевий користувач отримує будь-які права використання стосовно програм для ЕОМ Бітрікс24 і / або програми Телефонія24.

2.4. Додаткові мінімальні ліцензійні та технічні вимоги. Для функціонування Модуля інтеграції з Asterisk Кінцевому користувачеві необхідно попередньо мати програму для ЕОМ Бітрікс24: хмара або коробка з активною ліцензією, а також програму FreePBX версії від 13.0.121 в складі програми Asterisk.

3. Умови використання Програми для ЕОМ

3.1. Згідно з цим Ліцензійного договору Кінцевому користувачеві надається можливість використовувати Модуль інтеграції з Asterisk в рамках характеристик, обраних ним при придбанні.

3.2. Кількість користувачів. При установці Модуль інтеграції з Asterisk Кінцевому користувачеві надається ліцензія, що включає право реєструвати двох користувачів для надання їм доступу до функціональності Інтернет-телефонії в Бітрікс24.

3.2.1. Відповідні права автоматично даються будь-яким і всім користувачам Програми для ЕОМ Кінцевого користувача.

3.2.2. ІНФОРМЮНІТІ залишає за собою право змінювати кількість користувачів в рамках зазначених ліцензій з попереднім повідомленням про це Кінцевого користувача. В такому випадку Кінцевому користувачеві може бути запропоновано вибрати нові характеристики ліцензії в будь-який з вибору ІНФОРМЮНІТІ момент, в тому числі по відношенню до вже діючої на момент внесення змін з боку ІНФОРМЮНІТІ ліцензії.

3.3. Способи використання Програми для ЕОМ містять, але не обмежуються:

3.3.1. одноразове копіювання і установку;

3.3.2. транскордонне переміщення;

3.3.3. внесення до Програми для ЕОМ відомостей користувачів, які отримують доступ до нових функцій телефонії в Бітрікс24;

3.3.4. безпосереднє користування програмою в рамках її функціоналу;

3.3.5. доведення Модуль інтеграції з Asterisk до загального відома за допомогою мережі Інтернет. Даний спосіб обмежується конкретними користувачами Бітрікс24 Кінцевого користувача, дані яких будуть вказані в формі реєстрації для цілей отримання доступу до додаткової функціональності Бітрікс24 в рамках кількості таких користувачів, обраного Кінцевим користувачем при укладанні цієї Ліцензійної угоди,

3.3.6. іншими способами, які потрібні для того, щоб Кінцевий користувач міг надати своїм користувачам можливість реалізувати функціональність Модуль інтеграції з Asterisk у себе в Бітрікс24.

3.4. Територія використання Програми для ЕОМ - територія всього світу для цілей доступу користувачів Бітрікс24 Кінцевого користувача за допомогою доведення до загального відома.

4. ІНФОРМЮНІТІ НЕ НАДАЄ Кінцевому користувачеві ПРАВО:

4.1. будь-яким способом змінювати Програму для ЕОМ або її частини, в тому числі, але не обмежуючись компілювати, декомпліровать, деасемблувати, розшифровувати і розкривати та / або змінювати вихідний код як в цілому, так і в його частині;

4.2. поширювати програму для ЕОМ від свого імені і / або з посиланням на нібито наявні на таку дію права, передані йому Ліцензіаром, будь-яким третім особам як безкоштовно, так і за плату.

5. ІНФОРМЮНІТІ гарантує зі свого боку в разі потреби надання Кінцевому користувачеві допомогу при установці і використанні Програми для ЕОМ. Для цього Кінцевого користувачеві необхідно звернутися в службу техпідтримки ІНФОРМЮНІТІ через сайт https://informunity.ru/.

6. Інтелектуальні права, Гарантії та відповідальність Ліцензіара

6.1. Модуль інтеграції з Asterisk є програмою для ЕОМ в розумінні ст. 1261 ЦК РФ і охороняється відповідно до законодавства Російської Федерації і міжнародними нормами.

6.2. Програма для ЕОМ Модуль інтеграції з Asterisk (як і Телефонія24) є інтелектуальною власністю ІНФОРМЮНІТІ і як така охороняється правом Російської Федерації і міжнародними нормами права.

6.3. ІНФОРМЮНІТІ підтверджує і гарантує, що є безпосереднім розробником як всієї Програми для ЕОМ в цілому, так і складових її частин, і має всю повноту прав, що дозволяє йому укладати цю Ліцензійну угоду, як Ліцензіар, а також встановлювати відповідні правила і обмеження використання Модуль інтеграції з Asterisk Кінцевим користувачем.

6.4. ІНФОРМЮНІТІ гарантує, що при створенні Програми для ЕОМ була використана інтелектуальна власність третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, програмним кодом, базами даних, технологіями, ноу-хау, об'єктами, що знаходяться під патентним охороною, а також засобами індивідуалізації.

6.5. Програма для ЕОМ передається Кінцевому користувачеві в тому вигляді «як вона є».

6.6. ІНФОРМЮНІТІ гарантує, що Програма для ЕОМ придатна для цілей збільшення функціональності програми для Інтернет-телефонії Бітрікс24 в рамках умов, визначених цією Ліцензійною угодою.

6.7. ІНФОРМЮНІТІ не відповідає за будь-які невідповідності між очікуваннями Кінцевого користувача і реальними можливостями, отриманими їм в результаті використання Програми для ЕОМ, в тому числі в зв'язку з відсутністю у Кінцевого користувача відповідних ліцензій на програми для ЕОМ третіх осіб, виникненням конфлікту програмного забезпечення, встановленого у Кінцевого користувача і з інших підстав.

6.8. ІНФОРМЮНІТІ не відповідає за будь-яку шкоду, заподіяну Програмою для ЕОМ при її копіюванні, установці, безпосереднє використання і використанні іншими способами. Всі подібні ризики, включаючи втрату інформації, її розкриття третім особам, виникнення збитків (включаючи упущену вигоду) у зв'язку з використанням і невикористанням Програми для ЕОМ і інші Кінцевий користувач приймає на себе.

7. Відповідальність за порушення прав

7.1. Ліцензіат зобов'язаний використовувати Програму для ЕОМ тільки по її цільовим призначенням в межах цієї Ліцензійної угоди з Кінцевим користувачем.

7.2. За порушення прав на програму для ЕОМ Ліцензіара застосовується відповідальність, встановлена законодавством Російської Федерації і міжнародними нормами права.

7.3. За порушення цієї Ліцензійної угоди Ліцензіат несе відповідальність, передбачену законодавством Російської Федерації.