Мы используем cookie на нашем сайте. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответсвии с политикой конфеденциальности .

Робочий стіл оператора

Все соглашения

Ця ліцензійна угода укладається між ТОВ ІНФОРМЮНІТІ (далі також – ІНФОРМЮНІТІ та Ліцензіар) та особою, яка здійснює безпосереднє використання Програми для ЕОМ Робочий стіл оператора, далі - кінцевий користувач та Робочий стіл або Програма для ЕОМ.

Ця ліцензійна угода є простою невиключною Ліцензією.

1. Укладення ліцензійної угоди

1.1. Укладення цієї Ліцензійної угоди відбувається безпосередньо в момент, коли Кінцевий Користувач висловлює свою явну згоду з його Умовами шляхом проставлення позначки в поле «я згоден з умовами цієї Ліцензійної угоди», яке наведено нижче тексту Ліцензійної угоди у формі активації робочого столу, або будь-яким іншим способом, явно свідчить про готовність використання робочого столу за його прямим призначенням, в тому числі шляхом придбання, інсталяції, запуску і безпосередньо роботи в зазначеній програмі для ЕОМ.

1.2. У разі, якщо кінцевий користувач не згоден з умовами цієї Ліцензійної угоди, йому належить відмовитися від використання робочого столу будь-яким, в тому числі перерахованим вище способом, а також видалити програму для ЕОМ зі свого персонального комп'ютера та інших носіїв інформації.

2. Робочий стіл оператора — опис програми та умов її працездатності

2.1. Програма для ЕОМ Робочий стіл оператора являє собою сукупність даних і команд, виражених за допомогою програмного коду, бази даних, елементів дизайну інтерфейсу програми, об'єднаних функціонально і застосовуваних (призначених) для привнесення в програму для ЕОМ Бітрікс24, застосовувану кінцевим користувачем як окремо (з урахуванням наявності в ній функції Інтернет-телефонії), так і в поєднанні з використанням будь-якої Програми для ЕОМ, що забезпечує функції Інтернет - телефонії, (далі Програма для інтернет-телефонії), додаткового функціоналу, в тому числі:

2.1.1. формувати різні сценарії спілкування з клієнтами і закріплювати їх за відповідними операторами;

2.1.2. створювати кнопки дій для обробки лідів / контактів / компаній (передзвонити, змінити статусу Ліда, запланувати зустріч, створити завдання і т. д.);

2.1.3. налаштовувати інтерфейс картки дзвінка - під час дзвінка оператор бачить тільки необхідні для роботи поля з даними про клієнта і історію взаємодій з ним.

2.2. Програма для ЕОМ Бітрікс24 і програма для інтернет-телефонії є самостійними програмами для ЕОМ і не є інтелектуальною власністю ІНФОРМЮНІТІ.

2.2.1. Програма для ЕОМ Бітрікс24 є віртуальним середовищем, що допомагає кінцевому користувачеві організувати свою роботу і взаємодію всередині своєї організації в тому числі за допомогою постановки і контролю виконання завдань для працівників, вибудовування різних бізнес-процесів, організації внутрішньокорпоративного спілкування, використання інтернет-магазину та інших інструментів, що містяться в програмі.

2.3. Кінцевий користувач повідомлений і розуміє, що робочий стіл не призначений для самостійного використання поза середовищем Бітрікс24 і поза зв'язку з програми для інтернет-телефонії. Придбання та встановлення робочого столу автоматично не означає, що кінцевий користувач отримує будь-які права використання щодо програм для ЕОМ Бітрікс24 та/або Програми для інтернет-телефонії. Навпаки, можливість для кінцевого користувача використовувати робочий стіл обумовлена наявністю у кінцевого користувача ліцензії на використання Бітрікс24, придбаної ним окремо у будь-якого правомочного Ліцензіара, а також попередньої установки програми для інтернет-телефонії.

2.4. Додаткові ліцензійні та технічні вимоги. Для функціонування робочого столу оператора кінцевому користувачеві необхідно попередньо мати програму для ЕОМ Бітрікс24: хмара або коробка з активною ліцензією, а також (при бажанні) програму для інтернет-телефонії.

3. Умови використання Програми для ЕОМ

3.1. Згідно з цією ліцензійною угодою кінцевому користувачеві надається можливість використовувати робочий стіл в рамках характеристик, обраних ним при придбанні або при продовженні ліцензії в Особистому кабінеті програми для ЕОМ.

3.2. Кількість користувачів. Залежно від кількості користувачів, що мають право доступу до додаткового функціоналу Бітрікс24, при установці робочого столу, кінцевому користувачеві може бути надана Ліцензія, що включає право реєструвати і надавати стає доступним функціонал для одного або більше користувачів в залежності від затвердженого ІНФОРМЮНІТІ та / або запропонованого кінцевому користувачеві в рамках договірних відносин індивідуального тарифу.

Відповідні права прописуються (вказуються) для конкретних користувачів в розділі "Права доступу" програми для ЕОМ кінцевого користувача.

ІНФОРМЮНІТІ залишає за собою право змінювати число користувачів в рамках зазначених ліцензій з попереднім повідомленням про це кінцевого користувача. В такому випадку кінцевому користувачеві може бути запропоновано вибрати нові характеристики Ліцензії в будь-який за вибором ІНФОРМЮНІТІ момент, в тому числі після закінчення терміну дії вже оплаченої і діючої на момент внесення змін з боку ІНФОРМЮНІТІ ліцензії.

Способи використання Програми для ЕОМ включають, але не обмежуються:

3.2.1. одноразове копіювання та встановлення;

3.2.2. транскордонне переміщення;

3.2.3. внесення в програму для ЕОМ відомостей користувачів, які отримують доступ до нових функцій телефонії в Бітрікс24;

3.2.4. безпосереднє користування програмою в рамках її функціоналу;

3.2.5. доведення робочого столу до загального відома за допомогою мережі Інтернет. Даний спосіб обмежується конкретними користувачами Бітрікс24 кінцевого користувача, дані яких будуть вказані у формі реєстрації для цілей отримання доступу до додаткового функціоналу Бітрікс24 в рамках кількості таких користувачів, обраного кінцевим користувачем при укладенні цієї Ліцензійної угоди,

3.2.6. іншими способами, які потрібні для того, щоб кінцевий користувач міг надати своїм користувачам можливість реалізувати функціонал робочого столу у себе в Бітрікс24.

3.3. Територія використання Програми для ЕОМ-територія всього світу для цілей доступу користувачів Бітрікс24 кінцевого користувача за допомогою доведення до загального відома.

4. ІНФОРМЮНІТІ не надає кінцевому користувачеві право: 

4.1. будь-яким способом змінювати програму для ЕОМ або її частини, в тому числі, але не обмежуючись компілювати, декомплювати, деасемблювати, розшифровувати і розкривати і / або змінювати вихідний код як в цілому, так і в його частині;

4.2. поширювати Програму для ЕОМ від свого імені та / або з посиланням на нібито наявні на таку дію права, передані йому Ліцензіаром, будь-яким третім особам як безкоштовно, так і за плату.

5. ИНФОРМЮНИТИ гарантує зі свого боку в разі необхідності надання кінцевому користувачеві допомогу при установці і використанні Програми для ЕОМ. Для цього кінцевому користувачеві необхідно звернутися в службу техпідтримки ІНФОРМЮНІТІ через сайт https://informunity.ru/

6. Інтелектуальні права, гарантії та відповідальність Ліцензіара

6.1. Робочий стіл оператора є програмою для ЕОМ в розумінні ст.1261 ГК РФ і охороняється відповідно до законодавства Російської Федерації і міжнародними нормами.

6.2. Програма для ЕОМ» робочий стіл оператора " є інтелектуальною власністю ІНФОРМЮНІТІ і як така охороняється правом Російської Федерації та міжнародними нормами права.

6.3. ИНФОРМЮНИТИ підтверджує і гарантує, що є безпосереднім розробником як всієї програми в цілому, так і складових її частин, і володіє всією повнотою прав, що дозволяє йому укладати цю угоду як Ліцензіара, а також встановлювати відповідні правила та обмеження використання Робочого столу Кінцевим користувачем.

6.4. ІНФОРМЮНІТІ гарантує, що при створенні програми для ЕОМ не була використана Інтелектуальна власність третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, програмним кодом, базами даних, технологіями, ноу-хау, об'єктами, що знаходяться під патентною охороною, а також засобами індивідуалізації.

6.5. Програма для ЕОМ передається кінцевому користувачеві в тому вигляді»як вона є".

6.6. ІНФОРМЮНІТІ гарантує, що програма для ЕОМ придатна для цілей збільшення функціоналу Бітрікс24 в рамках умов, описаних в цій ліцензійній угоді.

6.7. ІНФОРМЮНІТІ не відповідає за будь-які невідповідності між очікуваннями кінцевого користувача і реальними можливостями, отриманими ним в результаті використання Програми для ЕОМ, в тому числі у зв'язку з відсутністю у кінцевого користувача відповідних ліцензій на програми для ЕОМ третіх осіб, виникненням конфлікту програмного забезпечення, встановленого у кінцевого користувача і з інших підстав.

6.8. ІНФОРМЮНІТІ не відповідає за будь-яку шкоду, заподіяну програмою для ЕОМ при її копіюванні, установці, безпосередньому використанні і використанні іншими способами. Всі подібні ризики, включаючи втрату інформації, її розкриття третім особам, виникнення збитків (включаючи упущену вигоду) у зв'язку з використанням і невикористанням Програми для ЕОМ та інші кінцевий користувач приймає на себе.

7. Відповідальність за порушення прав

7.1. Ліцензіат зобов'язаний використовувати програму для ЕОМ тільки за її цільовим призначенням в межах цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.

7.2. За порушення прав на програму для ЕОМ Ліцензіара застосовується відповідальність, встановлена законодавством Російської Федерації та міжнародними нормами права.

7.3. За порушення цієї Ліцензійної угоди ліцензіат несе відповідальність, передбачену законодавством Російської Федерації.