Мы используем cookie на нашем сайте. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответсвии с политикой конфеденциальности .

Згода на обробку персональних даних

Все соглашения

Справжнім відповідно до Федерального закону РФ № 152-ФЗ «Про персональні дані» від 27.07.2006 року вільно, своєю волею і в своєму інтересі висловлюю свою безумовну згоду на обробку моїх персональних даних ООО «ИНФОРМЮНИТИ», що знаходиться за адресою 124617, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1455 (далі по тексту - Оператор).

Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до певної особи або визначається на підставі такої інформації фізичній особі.

Справжня Згода видана мною вільно, своєю волею і в своєму інтересі, і дана на обробку наступних персональних даних:

- Прізвище, Ім'я та По батькові;

- дані документа, що посвідчує особу;

- Адреса електронної пошти;

- Телефон;

- Фотографія;

- посаду;

- рід діяльності.

Справжнє Згода дано Оператору для здійснення наступних дій з моїми персональними даними з використанням засобів автоматизації та / або без використання таких засобів: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), знеособлення, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій, передбачених чинним законодавством РФ як неавтоматизованими, так і автоматизованими засобами.

Дана згода надається Оператору для обробки моїх персональних даних в наступних цілях:

- надання мені послуг / виконання робіт;

- посилання в мою адресу повідомлень, що стосуються послуг, що надаються;

- підготовка та направлення відповідей на мої запити;

- посилання в мою адресу інформації, в тому числі рекламної, про заходи / товари / послуги / роботах Оператора.

Справжня згода діє безстроково до моменту її відкликання шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу sales@informunity.ru.

У разі відкликання мною згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних без моєї згоди при наявності підстав, зазначених у пунктах 2 - 11 частини 1 статті 6, частини 2 статті 10 та частини 2 статті 11 Федерального закону РФ №152-ФЗ «Про персональні дані» від 27.07.2006 р.