Мы используем cookie на нашем сайте. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответсвии с политикой конфеденциальности .

Автодозвон

Все соглашения

Ця Ліцензійна угода укладається між ТОВ "ІНФОРМЮНІТІ «(далі також – » ІНФОРМЮНІТІ «та» Ліцензіар«) та особою, яка здійснює безпосереднє використання Програми для ЕОМ» Автообзвон«, далі – » кінцевий користувач «та» Автообзвон «або»програма для ЕОМ".

Ця Ліцензійна угода є простою невиключною Ліцензією.

1. Укладення ліцензійної угоди

1.1. Укладення цієї Ліцензійної угоди відбувається безпосередньо в момент, коли Кінцевий Користувач висловлює свою явну згоду з його Умовами будь-яким способом, явно свідчить про готовність використовувати Автообзвон за його прямим призначенням, в тому числі шляхом придбання, інсталяції, запуску і безпосередньо роботи в зазначеній програмі для ЕОМ.

1.2. У разі, якщо кінцевий користувач не згоден з умовами цієї Ліцензійної угоди, йому належить відмовитися від використання Автообзвон будь-яким способом, а також видалити програму для ЕОМ зі свого персонального комп'ютера та інших носіїв інформації.

2. Автообзвон-опис програми і умов її працездатності

2.1. Програма для ЕОМ «Автообзвон» – являє собою сукупність даних і команд, виражених за допомогою програмного коду, бази даних, елементів дизайну інтерфейсу програми, об'єднаних функціонально і застосовуваних (призначених) для привнесення в програму для ЕОМ Бітрікс24, застосовувану Кінцевим користувачем (його працівниками в межах прав доступу до різних видів інформації, наданих їм у Бітрікс24 Кінцевого користувача), додаткових функцій, перелічених в описі Програми для ЕОМ, даному в загальному вигляді на інформаційному ресурсі Бітрікс24 - Маркетплейс і на сайті https://informunity.ru/, в призначеній для користувача, в тому числі технічної, документації.

2.2. Програма для ЕОМ Бітрікс24 є самостійною програмою для ЕОМ і не є інтелектуальною власністю ІНФОРМЮНІТІ.

2.2.1. Програма для ЕОМ Бітрікс24 є віртуальним середовищем, що допомагає кінцевому користувачеві організувати свою роботу і взаємодію всередині своєї організації в тому числі за допомогою постановки і контролю виконання завдань для працівників, вибудовування різних бізнес-процесів, організації внутрішньокорпоративного спілкування, використання інтернет-магазину та інших інструментів, що містяться в даній програмі.

2.3. Кінцевий користувач повідомлений і розуміє, що Автообзвон не призначений для самостійного використання поза середовищем Бітрікс24. Разом з тим, придбання і установка Автообзвон автоматично не означає, що кінцевий користувач отримує будь-які права використання щодо програми для ЕОМ Бітрікс24. Навпаки, можливість для кінцевого користувача використовувати Автообзвон обумовлена наявністю у кінцевого користувача діючої ліцензії на використання Бітрікс24, придбаної ним окремо у ІНФОРМЮНІТІ або будь-якого іншого правомочного Ліцензіара.

2.4. Додаткові ліцензійні та технічні вимоги: для функціонування Програми для ЕОМ Автообзвон кінцевому користувачеві необхідно попередньо мати програму для ЕОМ Бітрікс24: хмара або коробку з активною Ліцензією.

3. Умови використання Програми для ЕОМ

3.1. Згідно з цією ліцензійною угодою з кінцевим користувачем, останньому надається можливість використовувати Автообзвон в рамках характеристик, обраних ним при придбанні (продовженні) ліцензії.

3.1.1. При установці і активації програми для ЕОМ шляхом скачування її з використанням ресурсу - Маркетплейс такий вибір здійснюється після закінчення одного календарного місяця з моменту такої активації.

3.1.2. У всіх інших випадках програма для ЕОМ купується безпосередньо у ліцензіара, і відповідні параметри (термін, вартість) ліцензії на неї визначаються перед її оплатою.

3.2. Кількість користувачів

Автообзвон дозволяє мати доступ до додаткових функцій Бітрікс24 всім без обмеження працівникам кінцевого користувача в межах прав доступу до різних видів інформації, наданих їм в Бітрікс24 кінцевого користувача.

ІНФОРМЮНІТІ залишає за собою право змінювати число користувачів в рамках наданих ліцензій з попереднім повідомленням про це кінцевого користувача. У такому випадку кінцевому користувачеві може бути запропоновано вибрати нові характеристики Ліцензії в будь-який за вибором ІНФОРМЮНІТІ момент, в тому числі після закінчення терміну дії вже оплаченої та / або діючої на момент внесення змін з боку ІНФОРМЮНІТІ ліцензії.

3.3. Способи використання Програми для ЕОМ включають, але не обмежуються:

3.3.1. одноразове копіювання та встановлення;

3.3.2. транскордонне переміщення;

3.3.3. безпосереднє користування програмою в рамках її функціональності;

3.3.4. доведення Автообзвон до загального відома за допомогою мережі Інтернет. Даний спосіб обмежується наданням віддаленого доступу до Програми для ЕОМ працівникам кінцевого користувача-користувачами Бітрікс24 кінцевого користувача;

3.3.5. інші способи використання, які потрібні для того, щоб кінцевий користувач міг надати своїм працівникам можливість реалізувати функціональність Автообзвон у себе в Бітрікс24.

3.4. Територія використання Програми для ЕОМ-територія всього світу.

3.5. ІНФОРМЮНІТІ не надає кінцевому користувачеві право:

3.5.1. будь-яким способом змінювати програму для ЕОМ або її частини, в тому числі, але не обмежуючись компілювати, декомпліровать, розшифровувати і розкривати і / або змінювати вихідний код як в цілому, так і в його частині;

3.5.2. поширювати Програму для ЕОМ від свого імені та / або з посиланням на нібито наявні на таку дію права, передані йому Ліцензіаром, будь-яким третім особам як безкоштовно, так і за плату.

3.6. ІНФОРМЮНІТІ гарантує зі свого боку в разі необхідності надання кінцевому користувачеві допомоги при установці і використанні Програми для ЕОМ. Для цього кінцевому користувачеві необхідно звернутися в службу техпідтримки ІНФОРМЮНІТІ через сайт https://informunity.ru/.

4. Інтелектуальні права, гарантії та відповідальність Ліцензіара

4.1. Автообзвон є програмою для ЕОМ в розумінні ст.1261 ГК РФ і охороняється відповідно до законодавства Російської Федерації і міжнародними нормами.

4.2. Програма для ЕОМ Автообзвон є інтелектуальною власністю ІНФОРМЮНІТІ і як така охороняється правом Російської Федерації та міжнародними нормами права.

4.3. ИНФОРМЮНИТИ підтверджує і гарантує, що є безпосереднім розробником як всієї програми в цілому, так і складових її частин, що дозволяє йому укладати цю угоду як Ліцензіара, а також встановлювати відповідні правила та обмеження використання "Автообзвон" Кінцевим користувачем.

4.4. ІНФОРМЮНІТІ гарантує, що при створенні програми для ЕОМ не була використана ніяка Інтелектуальна власність третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, програмним кодом, базами даних, технологіями, ноу-хау, об'єктами, що знаходяться під патентною охороною, а також засобами індивідуалізації.

4.5. Програма для ЕОМ передається кінцевому користувачеві в тому вигляді»як вона є".

4.6. ІНФОРМЮНІТІ гарантує, що програма для ЕОМ придатна для цілей збільшення функціональності Бітрікс24 в рамках умов, описаних в цій ліцензійній угоді.

4.7. ІНФОРМЮНІТІ не відповідає за будь-які невідповідності між очікуваннями кінцевого користувача і реальними можливостями, отриманими ним в результаті використання Програми для ЕОМ, в тому числі у зв'язку з відсутністю у кінцевого користувача відповідних ліцензій на програми для ЕОМ третіх осіб, виникненням конфлікту програмного забезпечення, встановленого у кінцевого користувача, і програми для ЕОМ, а також з інших підстав.

4.8. ІНФОРМЮНІТІ не відповідає за будь-яку шкоду, заподіяну програмою для ЕОМ при її копіюванні, установці, безпосередньому використанні і використанні іншими способами. Всі подібні ризики, включаючи втрату інформації, її розкриття третім особам, виникнення збитків (включаючи упущену вигоду) у зв'язку з використанням і невикористанням Програми для ЕОМ та інші кінцевий користувач приймає на себе.

5. Відповідальність за порушення прав

5.1. Ліцензіат зобов'язаний використовувати програму для ЕОМ тільки за її цільовим призначенням в межах цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.

5.2. За порушення прав на програму для ЕОМ Ліцензіара застосовується відповідальність, встановлена законодавством Російської Федерації та міжнародними нормами права.

5.3. За порушення цієї Ліцензійної угоди ліцензіат несе відповідальність, передбачену законодавством Російської Федерації.